Charakteristika znamení Štír - muži

„Všechno nebo nic!“
Muži tohoto znamení jsou velmi pozoruhodní. Ze všech, právě oni, prožívají život nejintenzivněji a jsou nejméně čitelní a pochopitelní. Mají celou řadu skvělých, ale zároveň rozporuplných vlastností.
Jsou ctižádostiví, energičtí, nezávislí, rozhodní, ale také nedůvěřiví a podezíraví. Mají dvojakou povahu, ale nejsou rychlí jako muži narození ve znamení Blíženců.
Muži narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé myšlení, které se vyznačuje originalitou.
Málokdy se dá předem odhadnout jejich reakce a je možné, že ji sami předem neznají. Dobro, které dovedou na jedné straně působit je bezmezné, ale v hněvu jsou stejně důslední až neúprosní.
Jsou to muži, kteří touží po uznání svých kvalit, a je překvapivé, že se tito velmi chytří jedinci přátelí s těmi, kteří jsou duševně na mnohem nižší úrovni než oni. Spočívá to v tom, že se rádi nechají obdivovat.
Jsou velmi okouzlující společníci, kteří dovedou hýřit nápady. Jsou to přitažlivé osobnosti, které nešetří námahou ani prostředky na to, aby se lidé, které mají rádi, dobře bavili.
Milý zrozenče Štíra, uč se pokoře, jednoduchosti a skromnosti. Arogantní, pyšné a okázalé vystupování zastaví tvůj postup. Nevyvolávej spory a zbytečné hádky.